Bankrekeningen erven en vererven


Bijna elke nalatenschap heeft ook een rekening (zichtrekening, termijnrekening, spaarrekening, enz.) bij een bank. In de praktijk is het vaak niet eenvoudig om te beantwoorden wie bij een erfenis recht heeft op het vermogen, hoe het wordt verdeeld en hoe de bank het moet uitbetalen. In het volgende artikel, dat mogelijk wordt gemaakt door de advocaat erfrecht, geven we je een overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden.

Wie erft het geld op de rekening?

De banktegoeden van de erflater maken net als andere bezittingen deel uit van de erfenis. Bij de erfenis komt de bankrekening automatisch toe aan de erfgenamen of de gemeenschap van erfgenamen. Wie de erfgenaam is, wordt bepaald volgens de wettelijke erfopvolging of volgens het testament of een erfrechtovereenkomst van de erflater. Als er een geschil is over wie de erfgenaam is geworden of wie welk bedrag heeft geërfd, wordt dit conflict regelmatig gevoerd in het kader van de procedure van de erfrechtverklaring.

Financiële activa worden vaak als een erfenis doorgegeven. De legataris heeft dan een vordering op de erfgenamen tot betaling van de geldelijke erfenis.

Verdeling van banksaldi in een gemeenschap van erfgenamen In een gemeenschap van erfgenamen erven meerdere erfgenamen samen. Zolang de gemeenschap van erfgenamen bestaat, kunnen de mede-erfgenamen alleen gezamenlijk (unaniem) over de rekening beschikken. De erfgenamen kunnen in principe op elk moment afspreken om de financiële activa te verdelen en uit te laten betalen zoals ze dat allemaal willen.

De individuele mede-erfgenamen hebben echter geen recht op uitbetaling van een deel van het vermogen dat overeenkomt met hun deel van de erfenis. Hij kan de afwikkeling van de gemeenschap van erfgenamen eisen en nastreven. In de praktijk is dit echter zonder de medewerking van de andere mede-erfgenamen zo complex en tijdrovend dat de mogelijkheid van een minnelijke schikking nooit uit het oog mag worden verloren.

Dit geldt overigens ook voor banksaldi die afkomstig zijn uit de opbrengst van de splitsingsveiling van een boedel. De gemeenschap van erfgenamen gaat dan verder met het banksaldo, zodat de individuele erfgenaam in eerste instantie geen aanspraak heeft op uitbetaling van “zijn aandeel”.

Bewijs van erfgenamen van de bank met of zonder verklaring van erfrecht

Er zijn vaak problemen met de rekeninghoudende banken bij het verwerken van een erfenis. Deze eisen vaak reflexmatig de overlegging van een verklaring van erfrecht. Omdat een procedure van erfrecht bij de rechtbank vaak duur en soms erg tijdrovend kan zijn, moeten erfgenamen goed nagaan of ze echt een verklaring van erfrecht moeten aanvragen om toegang te krijgen tot een bankrekening. In de regel is het indienen van het geopende testament voldoende – ongeacht of het een notarieel of handgeschreven testament is. Dit staat nu ook in de algemene voorwaarden van de banken, waarin het volgende staat:

“Na het overlijden van de klant moet iedereen die zich beroept op de rechtsopvolger van de klant bij de bank, de bank een passend bewijs leveren van zijn/haar erfrecht. Indien aan de bank een afschrift of een gewaarmerkt afschrift van het testament (testament, erfrecht) met de daarbij behorende openingsafschrift wordt overhandigd, kan de bank de daarin genoemde persoon als erfgenaam of executeur-testamentair als gerechtigde beschouwen, het en in het bijzonder met ontladend effect op hem. Dit geldt niet als de bank weet dat de aldaar genoemde persoon (bijvoorbeeld na betwisting of omdat het testament nietig is) niet bevoegd is om daarover te beschikken of als zij hiervan door nalatigheid niet op de hoogte is geweest.”

Op grond hiervan zal de bank aandringen op een verklaring van erfrecht, vooral in gevallen waarin er geen testamentaire beschikking is, het niet duidelijk is of een erfenisgeschil om een ​​andere reden herkenbaar is.

De gezamenlijke rekening in de nalatenschap

Met name echtgenoten die een gezamenlijke huishouding voeren, hebben vaak gezamenlijke rekeningen, d.w.z. zogenaamde “of rekeningen”, waarbij elke eigenaar alleen over het krediet kan beschikken. Een dergelijke rekening is relatief onproblematisch in gevallen waarin de mede-eigenaar ook de enige erfgenaam is van de overledene, met name op basis van een zogenaamd “Berlijns testament”.

Als echter andere mensen in het kader van de erfopvolging de functie van mederekeninghouder op zich nemen, ontstaan ​​er al snel problemen. Een praktijkrelevante casus is die van de langstlevende rekeninghouder van de gezamenlijke rekening die zonder overleg met de erfgenamen verdere vervreemdingen en betalingen doet. Dat hij dit in eerste instantie kan, betekent niet dat hij later niet verplicht is om de erfgenamen te vergoeden. In ieder geval doen de erfgenamen er goed aan snel een overzicht te krijgen en contact op te nemen met de banken die de rekeningen aanhouden.

Bankvolmachten na vererving

Soortgelijke problemen als bij de gezamenlijke rekening doen zich voor de erfgenamen voor als de erflater tijdens hun leven een volmacht aan een ander heeft verleend, die is verleend bij overlijden of van kracht is na overlijden. Ook hier geldt het volgende: Als de gemachtigde niet de enige erfgenaam van de overledene is, is snel handelen geboden.

In geval van twijfel doen de erfgenamen er goed aan om de volmacht van de erflater in te trekken als ze bang zijn dat de gemachtigde na de erfenis beschikkingen zou kunnen doen ten nadele van de nalatenschap. Tegelijkertijd moet er echter rekening mee worden gehouden dat het mogelijk is om een ​​tijdje helemaal geen beschikkingen te doen als de volmacht al is ingetrokken en de erfgenamen deze nog niet hebben gelegitimeerd bij de bank.

 

 

You may also like

LEAVE A COMMENT

afvallen

http://mediablok.nl/

emeralbeautylife.nl

https://www.missbeautypassion.nl/category/vrouwen/

https://www.missbeautypassion.nl/category/gezondheid/

https://www.mannenaanrader.nl/category/internet/

https://www.mannenaanrader.nl/category/afvallen/

https://www.hierismijnhuis.nl/

https://www.tipsweetjes.nl/category/grappige/

https://www.startlog.nl/category/zakelijk/

https://www.startlog.nl/category/wonen/

https://www.alleweetjesopeenrij.nl/category/mode/

https://www.alleweetjesopeenrij.nl/category/bouw/

https://www.tipsweetjes.nl/category/huis-en-tuin/

https://www.wetenschap-nieuws.nl/

https://extragezond.nl/

http://squatcilla.nl/

http://cityinteriors.nl/

http://www.bon-plan-party.fr/

http://www.conceptfashion.be/

http://www.doucheapied.fr/

http://www.goedgezien.nl

 

http://www.werkeninwonen.nl/

http://tipscadeau.nl/

bouwmarktengids.nl

lievervoordelig.nl

poldermama.nl

https://www.vbowonenenzo.nl/

http://comfortfoodblog.nl/

http://goldendeals.nl/

http://vodlocker.nl/

http://beautypers.nl/

http://cadeaugadget.nl/

http://goedgezien.nl/

http://midiworks.nl/

http://originelecadeautips.nl/

http://squatcilla.nl/

http://watvindtnederlandervan.nl/

http://www.trendnova.nl/

http://www.gossipqueen.nl/

https://www.moederbrein.nl/

https://www.style-remains.nl/

https://www.ikhouvanbeauty.nl/

https://ondernemingsgids.nl/

http://www.kluscenter.nl/

https://troublesathome.nl/

https://blogvandaag.nl/

https://www.bouwmaterialen-renkum.nl/

https://www.woonfabriek-online.nl/

https://homeofcomfort.nl/

https://www.creativefacts.nl/

https://www.uitdagingonline.nl/

https://babykamerinspiratie.nl/

overgangstergirls.nl

stylishom

http://www.stylishmom.nl/category/mooi/

mannenaanrader

https://www.100kado.nl/

https://thuishint.nl/

bouwhint.nl

womenlikefashion

zonnepaneel-vergelijking

huistopper

ew-advocaten

123zonnepanelenvergelijken

ondernemingsgids

kluscenter

vrouwenhint

woonaanwijzing

websitezaken

schoongenoegvankernenergie

nettobed

nostalgische-badkamers.

mannencenter

thuistips

woonbasic

huishint

https://www.mannenlab.nl/

vrouwenlab.nl

mannenexpert.nl

https://www.deinterieurcollectie.nl/category/wonen/

http://www.allesoverbouw.nl

http://www.allesoverbouw.nl/category/bouw/

 

http://www.deinterieurcollectie.nl

internet

http://www.wonderlicious.nl

https://www.supermeubels.nl/category/slaapkamer/

https://www.supermeubels.nl/category/badkamer/

https://www.fashionnewz.nl/

tips

Tips

Mannen

Moderepubliek

http://troublesathome.nl/

Trends

Showbiznewz

Newz

Beauty

Sterren

Fashionandtrends

Supermeubels

Wonen

Zapruder

http://www.zwangermagazine.nl/

stoerejongenzzz.nl

handigemensen.nl

zwangermagazine

ditkannietwaarzijn.nl

www.bestebedrijven.nl

https://troublesathome.nl

https://troublesathome.nl/category/tips/